Paniniwala ng ang dating daan

Islam came during 1400s when Arab commercials visited Southeast Asia, while Christianity arrived during the expedition of Ferdinand Magellan in 1521.

American-Methodist missionaries added colour on the painting as they introduced Protestantism to the early Filipinos in 1899.

Religion destroys unity, even my faith in humanity.

Nararapat na matiyak ng isang tao kung ilan ang katotohanan na nararapat niyang mataglay at kung ano ang nararapat niyang maging pananampalataya.

Sa Biblia ay may dalawang uri ng pangyayari na nasusunod sa mundo.

SUBALIT SILA’Y HINDI NAKAPAGPAMALAS NG KAPANGYARIHAN SA MATALINO, MAKATARUNGANG PAMAMAHALA SA MGA IMPERYO NA KANILANG ITINATAG.

The ideals of each religion become blur when a clash between faiths is tested. For those who have finally found peace within themselves and with others.

But talk about the Philippines and its diverse religiosity, Does it help in patching up the broken wings of the country?

Sa pamamagitan ng paksang ito ay aalamin natin kung totoo ba ang paniniwala na ang lahat ng relihiyon ay sa Dios o kung mayroon lamang isang paraan ng paglilingkod sa Kaniya.

Aalamin natin sa pamamagitan ng Biblia kung ano ang kaparaanan na itinakda ng Dios upang ang tao’y maligtas o maging dapat sa Kanya.

Search for paniniwala ng ang dating daan:

paniniwala ng ang dating daan-33

At first thought, a mixture of religion would form another type of creed bearing the thoughts of the first three bases, but then the world seem to rotate on its own accord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “paniniwala ng ang dating daan”